درباره استاد

کتاب

 • نویسنده 7 کتاب علمی در ایران و اروپا
 • نویسنده کتاب های تخصصی حوزه آموزش زبان
 • نویسنده کتاب های تخصصی حوزه روان شناسی زبان
 • نویسنده کتاب های تخصصی حوزه مقاله نویسی

افتخارات​

 • برترین جوان نخبه حوزه علم و فناوری
 • عضو خانه نخبگان
 • برترین پژوهشگر حوزه علوم انسانی
 • 15 سال سابقه تدریس و پژوهش در آموزش انگلیسی

مقاله

 • نویسنده 30 مقاله علمی در ایران،انگلستان، ایالات متحده، کانادا،استرالیا
 • نویسنده بالاترین رنکینگ های مقاله نویسی دنیا
 • داور مقالات علمی در Emerald Insight

سوابق​

 • موسس و مدیر مجموعه زبانسرای اکسنت شعبه بندرعباس و کیش
 • تسلط به مکالمه انگلیسی با هر دو لهجه بریتانیایی و آمریکایی
 • دارای بیش از هزاران شاگرد موفق در زمینه مکالمه انگلیسی

اطلاعات فردی

 آدرس ایمیل : Hajebi2020@gmail.com

تلفن: 09179000800

سمت

داور مقالات علمی در بخش تحصیلات تکمیلی کشور انگلستان

دوره ھای تکمیلی گذرانده شده

شرکت در دوره آشنایی با مهارتهای نگارش علمی: اصول و مبانی مقاله نویسی – دانشگاه خوارزمی تهران – ارئه دهنده: دکتر یزدان منصوریان

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی – دانشگاه خوارزمی تهران  تکمیل دوره با کسب بالاترین امتیاز

شرکت در دوره آشنایی با اصول و مبانی مقاله نویسی –  ارئه دهنده: دکتر آرمان عابدنیا

سخنران پنجمین کنفرانس مطالعات زبان – دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سخنران همایش برتر کیفیت در آموزش و پرورش

سخنران کنفرانس مطالعات در علوم انسانی- تهران  مرکز همایش های بین المللی صداو سیما

سخنران کنفرانس علوم انسانی-  انگلستان لندن

سخنران کنفرانس زبان انگلیسی- دانشگاه خوارزمی تهران

سخنران کنفرانس مدرسه از نگاه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات کنفرانس

 

Hajebi, M. (2020).  Flipped Classroom as a Supporting Plan for Iranian EFL Learners’ English Improvement in Super Intensive Courses.  Theory and Practice in Language Studies, Vol. 10, No. 9, pp. 1101-1105, September 2020

  Hajebi, M. (2019).  Examining Students’ Writing Ability and Writing Strategies in Relevance of Emotioncy: A Multiple-Case Study Design. Paper presented at the 4th national conference English Language. Kharazmi University, Tehran, Iran.   Hajebi, M. (2019).  Gender Representation under Emotioncy: Interpersonal Intelligence and Vocabulary Learning in Reading Activity. Paper presented at the 10th international conference on behavioral sciences and studies. England, London.  Hajebi, M. (2019). The Relationship between Teacher’s Role in Creating Creativity and Creative Teaching Methods with Students. Paper presented at the 5th national conference on School Psychology, Tehran, Iran.  Hajebi. M. (2018).  Applied ELT and Life Syllabus: A New Approach for Declining Iranian EFL Learners’ Aggressiveness. Paper presented at the first national conference on fundamental researchers in language and literature studies. Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran.  Hajebi. M. (2017). Introducing Correlative Feedback as an Investigative Framework to Analyze Motivation on EFL Students. Paper presented at The Fifth ELT Conference: Novel Trends and Perspectives, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran.  Hajebi. M. (2017). Web-Based Language Teaching: An Investigation into Iranian EFL Stakeholders’ Perceptions and Practices of Vocabulary. Paper presented at the Annual Conference on Research in the Humanities and Social Studies, Tehran, Iran.

مقالات فارسی

حاجبی، مصطفی، (1396). ارتباط بين ارزشيابي مستمر و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس زبان انگليسي. فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني،  دوره جديد، شماره سوم، پاييز ، صص 65-72

حاجبی، مصطفی، (1396). بررسي ارتباط بين تجربيات دبيران دوره متوسطه دوم و ارزشيابي مستمر. فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني،  دوره جديد، شماره چهام، پاييز ، صص 1-18

حاجبی، مصطفی، نوشادی، مهدی، (1396). تاثير فرهنگ انگليسيسم در زبان فرانسوي و جامعه فرانسه: جامعه شناسي زبان. فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلامي شماره دهم، زمستان، صص 253-258

حاجبي، مصطفی،  رضوي،سید عبدالله ، (1396). تاثير دو زبانگي و جامعه پذيري مجدد بر صفات شخصيتي: جامعه شناسي زبان، فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلامي شماره نهم، پاييز، صص 231-234

حاجبي، مصطفی،  فهندژ،فرهاد ، (1396). زبان شناسي زبان يا روان شناسي زبان؟ فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلامي شماره دهم، زمستان، صص 231-235

مقالات انگلیسی

 Hajebi, M. (2020).  Flipped Classroom as a Supporting Plan for Iranian EFL Learners’ English Improvement in Super Intensive Courses.  Theory and Practice in Language Studies, Vol. 10, No. 9, pp. 1101-1105, September 2020

 Hajebi, M. Zarei,H. (2019).  Cloze Test and C- Test Retrivised: Apparising Collocational Competence on Second Language Learners’ Performance. International Journal of Contemporary Education: Vol. 2, No. 1; 2019

 Hajebi, M. Ghaffary, S. (2018).  Assessing Collocational Competence by Probating Emotioncy: Testing the Mediating Role of Gender in Educational Dimensions. International Journal of Applied Linguistics & English Literature: Vol. 7, No. 7; 2018

 Hajebi, M. (2018).  Enhancing Writing Performance of Iranian EFL University Students in the Light of Using Computer Assisted Language Learning. International Linguistics Research; Vol. 1, No. 2; 2018

 Hajebi, M. (2018).  Predictors of Vocabulary Achievement: Testing a Model of Life Syllabus and Web-Based Language Teaching. Iranian Journal of Learning and Memory, 1(1), 85-96.

 Hajebi, M. (2018).  A Descriptive Study of Life Syllabus in Assessing Proficiency Level and Collocational Categories of Iranian EFL Learners. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 8, No. 3, pp. 354-359

 Hajebi, M, Taheri. S, Fahandezh. F & Salari, H. (2018). The Role of Web-Based Language Teaching on Vocabulary Retention of Adult Pre- Intermediate EFL Learners. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 9, No. 2, pp. 372-378

 Hajebi, M, Taheri. S. (2018).  A Comparative Study of Cloze Test and C-Test in Assessing Collocational Competence of Iranian EFL Learners. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol.7, No 1 pp. 225-234

 Hajebi, M & Khandel, B. (2018). Correlative Feedback: A Benchmark for Iranian EFL Students’ Motivation. Journal of Applied Linguistics and Language Research. Volume 5, Issue 1, pp. 71-79

 Hajebi, M & Taheri. S (2018). Stimulating Outcomes of CF: A Multipurpose Plan for Iranian ELT Learners’ Attitude. Journal of Applied Linguistics and Language Research. Volume 5, Issue 1, pp. 242-252

 Hajebi, M , (2018). Motivating Factors as an Investigate Framework among Students in the Field of English Language Teaching. Journal of Applied Linguistics and Language Research. Volume 5, Issue 3, 2018, pp. 46-55

 Hajebi, M,  Taheri. S & Noshadi, M. (2018). The Relationship between Interpersonal Intelligence, Reading Activity and Vocabulary Learning among Iranian EFL Learners. International Journal of English Language and Translation Studies, 6(1), 48-56

 Hajebi, M. (2017). Language Proficiency, Collocational Knowledge and the Role of L1 Transfer: A Correlational Study of Iranian EFL Learners. International Journal of English Language and Translation Studies, 5(4), 141-148

 Hajebi, M. (2017). Life Syllabus: A New Remedy for Iranian EFL Learners’ Aggressiveness: Socio-Psychological Perspective. Case Studies Journal, Volume 6, Issue 12

Hajebi, M. (2017).The Effects of Anxiety on Iranian EFL Learners Performance through Pre and Post-Test on Case Study. Case Studies Journal, Volume 6, Issue 10

 Hajebi, M,  Fahandezh. F & Hajebi, Z (2017). The Effect of Life Syllabus on Iranian EFL Learners’ Anxiety and their Proficiency. Science Arena Publications Specialty Journal of Language Studies and Literature. Volume 1, Issue 4, pp. 1-7

 

کتابهای تالیف شده

چگونه یک مقاله علمی بخوانیم و بنویسیم: جهت نگارش مقاله های علمی و پایان نامه

برنامه سالانه و تقویم اجرایی در آموزش و پرورش

خلاف جهت آب (سرگذشت یک معلم در نظام آموزش و پرورش )

Dolphkish and Hawkskish معرفی نمادهای جزیره کیش

Jump in Idioms: A fabulous collection of the most common idioms in English

Life Syllabus A new Nostrum for EFL Anxiety

مهارتهای گفتاری و نوشتاری

مسلط به مکالمه  انگلیسی با لهجه های بریتانیایی و آمریکایی

مکالمه به زبان فرانسه

مترجم زبان انگلیسی

مدرس دوره های کوتاه مدت انگلیسی برای اهداف خاص ESP

مدرس دوره های فوق فشرده مکالمه انگلیسی SIC

مدرس آیلتس

 

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...